Translate

Thursday, March 12, 2015

yue ding

硕 浩 德 (shuo hao de)
kita setuju (we agree)
三 年 不 减 免 (san nian bu jian mian)
tidak melihat satu sama lain selama 3 tahun (not seeing each other for 3 years)
我 们 的 爱, 巴 施 建 刘 朱 (yong wo men de ai, ba shi jian liu zhu)
dengan cinta kita, waktu tidak akan pergi jauh (with our love, the time wouldn't go away)
(ni xiao zi shui, zhi shi wo men de kao yen)
(you smiled and said, this is a test for us)
(wo men de yue ding)
(our promise)

(jiu zhi yang, san nian yiu guo le)
(just like this, 3 years have passed)
(wo hai shi hui dao zhi ge di fang)
(i come again to this place)
(bi shang yen, deng ni de chu xian)
(closed my eyes and waited for you to appear)
(kong qi zhong wen ni de lian)
(kiss your face in the air)

(wo jai ji de, wo men de yue ding)
(i still remember our promise)
(yi bei zi, xing fu de yue ding)
(the promise of happiness of a lifetime)
(wei ni xie de na shou ge)
(even the song i wrote for you)
(ta ye tou tou diao lei le)
(is secretly crying tears)

(wo hai ji de, wo men de yue ding)
(i still remember our promise)
(wo bi yi qian hai gen ai ni le)
(i love you more than in the past)
(lian na feng dou xiao wo le)
(even the wind is laughing at me)
(wo xiang ta hui gao su ni de)
(i think it would tell you)
(wo gen ai ni le)
(i love you more now)

(jiu zhi yang, san nian yiu guo le)
(just like this, 3 years have passed)
(wo hai shi hui dao zhi ge di fang)
(i come again to this place)
(bi shang yen, deng ni de chu xian)
(closed my eyes and waited for you to appear)
(kong qi zhong wen ni de lian)
(kiss your face in the air)

(wo hai ji de, wo men de yue ding)
(i still remember our promise)
(wo bi yi qian hai gen ai ni le)
(i love you more than in the past)
(lian na feng dou xiao wo le)
(even the wind is laughing at me)
(wo xiang ta hui gao su ni de)
(i think it would tell you)
(wo gen ai ni le)
(i love you more now)

(wo hai ji de, wo men de yue ding)
(i still remember our promise)
(wo bi yi qian hai gen ai ni le)
(i love you more than in the past)
(lian na feng dou xiao wo le)
(even the wind is laughing at me)
(wo xiang ta hui gao su ni de)

(ni hui ji de wo men de yue ding)
(you sill remember our promise)
(yi bei zi, xing fu de yue ding)
(the promise of happiness of a lifetime)

(wei ni xie de na shou ge)
(even the song i wrote for you)
(ta ye tou tou diao lei le)
(is secretly crying tears)


(ni hui ji de wo men de yue ding)
(you sill remember our promise)

(wo bi yi qian hai gen ai ni le)
(i love you more than in the past)
(ying zi feng wo ye xiao le)

(ta yi ding hui gao su ni de)

(wo gen ai ni le)
(i love you more now)

No comments: