Translate

Thursday, November 1, 2012

wo ai ni


聪 妮 闫 静 子 吉 喆 醉 鑫 富 德 道 营 (cong ni yan jing kan zhe zi ji zui xin fu de dao ying)
melihat diriku dari matamu, aku melihat refleksi kebahagian (looking at myself from your eyes, i see the happiest reflection)

我 哉 寿 新 的 莫 石 奇 茗 田 德 志 英 (wo zai shou xin de mo qi, shi ming tian de zhi ying)
kesamaan yang kita miliki adalah bimbingan untuk esok hari (the chemistry we have is tomorrow's guidance)

邬 伦 世 元 京 沉 我 史 记 (wu lun shi yuan jing shen me shi ji, zai tian tang yong bao)
tidak peduli seberapa jauh, seberapa lama, entah memeluk di surga (no matter how far, how long, whether hugging in the heavens)

或 在 旷 野,我 爱 你,我 不 敢 去 (huo shu ye liu li, wo ai ni, wo gan qu)
atau padang gurun, aku cinta kamu, aku berani untuk pergi (or the wilderness, i love you, i dare to go)

不 知 道 什 么 样 的 未 来 必 见 我,我 爱 你,我 愿 意 (wei zhi de ren he ming yun, wo ai ni, wo yuan yi)
tak tahu apa yang ada dimasa depan, aku cinta kamu, aku bersedia (not knowing what the future beholds, i love you, i'm willing)

让 决 定 一 切 世 界 前 沿 (zhu ni lai ba fu de jue ding shi jie bian jing)
untuk memutuskan segala pembatas didunia (to let decide everything the world frontier)

有 时 候 我 不 理 解 你,了 解 自 己 的 人 (ou er wo zhen de bu dong ni, you you shui zhen dong zi ji)
kadang saya tidak mengerti kamu, namun mengerti dirinya (sometimes i don't understand you, yet who understand himself)

有 时,两 个 人 之 间 的 密 切 关 系 证 明 后 一 个 粗 略 的 补 丁 (wang wang liang ge ren duo qin mi, shi tou guo shang hai lai zhen ming)
kadang hubungan dekat antara 2 orang akan terbukti setelah melewati masa sulit (sometimes, the close relationship between two people is proven after a rough patch)

我是故意的,因为我没有安全感,我害怕显露你害怕(xiang jiao lu bu an wo jiu ren xing, pa xie lou ni pa)
aku sengaja karena merasa tidak aman, aku takut untuk mengungkapkan bahwa kamu takut (i'm wilful as i'm insecure, i'm afraid to reveal that you're afraid)

这 就 是 为 什 么 你 在 生 气,我 爱 你,让 我 听 (suo yi ni sheng qi, wo ai ni, rang wo ting)
itu sebabnya mengapa kamu marah, aku cinta kamu, biarkan aku mendengar (that's why you're angry, i love you, let me hear)

你 的 疲 惫 和 恐 惧,我 爱 你,我 想 接 近 (ni de pi bei he kong ju, wo ai ni, wo xiang qin)
kelelahan dan ketakutanmu, aku cinta kamu, aku ingin menjadi dekat (your tiredness and fears, i love you, i want to be close)

你 那 顽 固 的 心,我 号 召 所 有 的 爱 (ni jue jiang dao ji xian de xin, wo zhang qi suo you ai)
keras kepalamu, membuat aku mengumpulkan semua cinta (to your stubborn heart, i summon all the love)

形 成 环 保 护,远 离 风 暴 (wei cheng feng yu de jing di, dang kuang feng bao yu)
membentuk sebuah cincin untuk melindungi dari badai (forming a ring to protect from the thunderstorm)

希 望 能 够 让 你 喘 口 气,怕 对 我 的 信 任,违 反(xiang rang ni chuan kou qi, bei ge po de xing xin)
berharap membiarkan kamu bernafas, takut kepercayaanku dilanggar (hoping to let you catch your breath, afraid of my trust being breached)

和 需 要 时 间来 恢 复,我 年 轻 的梦 想 猜 疑 (xu yau shi jian quan yu, meng xiang chan zhen huai yi)
dan butuh wantu untuk memulihkan kecurigaan masa muda dan berlabuh (and the needs time to recover, my young dreams harbour suspicions)

因 为 我 不 能 告 诉 未 来,所 以 我 只 能 抱 紧 (wei ai kan bu qing, jiu jing jing de yong bao)
karena aku tidak bisa memberitahukan masa depan, maka aku hanya bisa memeluk erat (as i can't tell the future, so i can only hug tightly)

并 通 过 我 所 有 的 精 力 和 体 力。我 爱 你 (qu chuan ti neng liang he yong qi, wo ai ni)
dan membuang semua energiku dan kekuatanku, aku cinta kamu (and pass all my energy and strength. i love you)

我 爱 你,我 愿 意 去,不 知 道 我 们 的 命 运 (wo ai ni, wo ciang qu, wei zhi de ren he ming yun)
aku cinta kamu, aku bersedia untuk pergi dan tidak mengetahui nasib kita (i love you, i'm willing to go, not knowing our fate)

你 的 疲 惫 和 恐 惧,我 爱 你,我 想 接 近 (wo ai ni, rang wo ting, ni de pi bei he kong ju)
aku cinta kamu, biarkan aku mendengar kelelahan dan takutmu (i love you, let me hear, your tiredness and fears)

我 爱 你,禾 鑫 翔,冀 县 妮 崛 江 道 德 鑫 (wo ai ni, wo xiang xin, ni jue jiang dao ji xian de xin)
aku cinta kamu, aku ingin dekat dengan keras hatimu (i love you, i want to be close to your stubborn heart)

到 处 在 一 起,眼 看 着 一 起 看 星 (na li dou yi gi qu, yi qi yao kuang xing xing)
pergi kemanapun bersama, melihat bintang bersama (going everywhere together, seeing the stars together)

走 出 丛 林,一 起 品 尝 我 们 的 记 忆 (yi qi zou chu sen lin, yi qi pin chang hui yi)
berjalan keluar dari hutan bersama, menikmati kenangan kita bersama (walking out of the jungles together, savouring our memories together)

误 解 和 嫉 妒 一 起,冒 着 暴 雨 (yi qi wu hui du ji, yi qi yu guo tian qing)
memiliki kesalahpahaman dan kecemburuan bersama, menantang hujan bersama (having misunderstandings and jealousy together, braving the rains together)

知 道 自 己 更 好 地 结 合 在 一 起,共 同 发 现 的 意 义 (yi qi geng dong zi ji, yi qi zao doo yi yi)
mengetahui diri kita lebih baik bersama, menemukan arti kehidupan bersama (knowing ourselves better together, finding the meaning (of life) together)

我 爱 你,我 不 能 没 有 你 (wo ai ni, wo bu yau mei you ni)
aku cinta kamu, aku tidak bisa melakukan hal itu tanpamu (i love you, i can't do without you)

我 不 能 没 有 你,绝 对 没 有 你 (wo bu neng mei you ni, jue bu neng mei you ni)
aku tidak bisa melakukannya tanpamu, sebenarnya tanpamu(i cannot do without you, absolutely without you)

No comments: